Numery archiwalne

Wszystkie numery "Autobiografii" do pobrania na wydawniczej platformie czasopisma.

 

2015, nr 1 (4)

WSTĘP

Jerzy Madejski | Autobiografia, traktat, kultura ludowa

TEORIE

Anna Kapuścińska | Opowieść Pielgrzyma – Ignacego Loyoli projekt autobiograficzny. Kilka uwag o gatunku, narracji, podmiocie i geście egzystencjalnym

Paulina Urbańczyk | Autobiografia ≠ autoanaliza – Wstęp do autoanalizy Rolanda Barthes’a

Solveiga Daugirdaitė | Private and professional life in autobiographies of Lithuanian women writers

EMANCYPACJE

Wojciech Śmieja | Zapisać ojcostwo (Tomasz Jastrun, Jacek Podsiadło)

Brygida Helbig-Mischewski | Kilka słów o niemieckich podręcznikach i tradycjach pisania autobiograficznego – najciekawsze porady i inspiracje .

MOJA KSIĄŻKA / LEKTURA AUTOBIOGRAFICZNA

Adam Poprawa | Nieciągłość autobiografii. Pamiętam że. To, co wspólne I Georges’a Pereca

SŁOWNIK PISARSTWA AUTOBIOGRAFICZNEGO

Teresa Bruś | Selfies and the Self

FRAGMENTY AUTOBIOGRAFII

Andrzej Mencwel | Łączko, łączko, łączko zielona...

PRAKTYKI AUTOBIOGRAFICZNE

Barbara Elmanowska | Abraham Kajzer i jego tekst z obozów koncentracyjnych – studium przypadku

Joanna Szewczyk | Między słowem a ciałem. O somatekstualności Dzienników z lat osiemdziesiątych Teodora Parnickiego

BIOGRAFIE

Hanna Serkowska | Ojciec odchodzi

ROZBIORY

Marcin Romanowski | Biografia i materialność. O Śladach nieobecności Anny Marchewki

Bernadetta Żynis | Poezja na kształt ciała (i na odwrót)

Julia Poświatowska | Kryminalne gry z czytelnikiem

Anna Godzińska | Gender i (auto)biografia


2014, nr 2 (3)

WSTĘP

Paweł Wolski | Autobiograficzny trójkąt: miasto – świadectwo – Zagłada

TEORIE

Tomasz Kunz | Witold Gombrowicz: autobiografizm w trzech odsłonach

Michael Meng | Podróże do Niemiec i do Polski. Emocje Żydów odwiedzających poholocaustową Europę


EMANCYPACJE

Aleksandra Chylewska-Tölle | Pop-nostalgie, przekaz religijny a tożsamość nastolatka w świetle współczesnej prozy niemieckiej


MOJA KSIĄŻKA / LEKTURA AUTOBIOGRAFICZNA

Julia Fiedorczuk | Napisać noc


SŁOWNIK PISARSTWA AUTOBIOGRAFICZNEGO

Barbara Elmanowska | Testament – przypadek obozu śmierci Kulmhof


ROZMOWA

„Opowiadanie o życiu kobiety jest bezczelnością” Fragmenty rozmowy Ingi Iwasiów z Agnieszką Graff o książce Jestem stąd


FRAGMENTY AUTOBIOGRAFII

Witold Soiński | Wspomnienia z września 1939 r. towarzysza pancernego 33 Wydzielonego Dyonu Pancernego Wilno


PRAKTYKI AUTOBIOGRAFICZNE

Joanna Bierejszyk | Dojrzewanie do siebie przez autobiografię

Katarzyna Taborska | Mówione „miniatury” autobiograficzne pograniczy

Piotr Krupiński | Kadysz za zgładzone miasto

Aleksandra Grzemska | Odmierzanie pamięci


BIOGRAFIE

Jakub Telec | Piotr Zaremba i generacja 1910

Szymon Piotr Kubiak | ...względnie w innym porcie... Młodzieńcze inspiracje Piotra Zaremby


ROZBIORY

Sławomir Iwasiów | Pisanie przeszłości. Wygnańcy Jana M. Piskorskiego oraz Między Stettinem a Szczecinem Jana Musekampa

Jerzy Madejski | Autobiografia i apologia

Patrycja Lewków | Rzeczy i ich ludzie. W obronie rzeczy Bjørnara Olsena


2014, nr 1 (2)

WSTĘP
Inga Iwasiów | Tożsamość, performatywność, komunikacja – genderowe aspekty autobiografizmu

TEORIE
Anna Pekaniec | Literatura dokumentu osobistego kobiet. Ewolucja teorii, zmiany praktyk lekturowych

Magdalena Piekara | „Ja sama w coraz większym stopniu uświadamiam sobie kobiecą barwę tego, co robię”. Transe – Traumy – Transgresje i „Seria z Różą” w kontekście trendów autobiografii kobiecych

Agnieszka Gajewska | Auto/biografia kontrfaktyczna Doris Lessing

EMANCYPACJE
Bartosz Dąbrowski | Queerowanie intymistyki. Iwaszkiewicz, Zawieyski, Gide

Maciej Duda | Matka, autobiografia. Próby

Grzegorz Stępniak | Pomiędzy cierpieniem a trywializacją: cielesność trans i jej filmowe reprezentacje

MOJA KSIĄŻKA / LEKTURA AUTOBIOGRAFICZNA
Krystyna Kofta | Autobiografizowanie jak powietrze

SŁOWNIK PISARSTWA AUTOBIOGRAFICZNEGO
Roma Sendyka | Lista

ROZMOWA
Byliśmy białą plamą na mapie nauki polskiej… Z profesorem Erazmem Kuźmą rozmawia Piotr Krupiński

Mieczysław Czajko | Pożegnanie Szefa

FRAGMENTY AUTOBIOGRAFII
Ewa Graczyk | Zapiski z grudnia 1981

Tadeusz Cenkier | Ze wspomnień starego stoczniowca

PRAKTYKI AUTOBIOGRAFICZNE
Bożena Karwowska | Nadeżda Durowa i początki rosyjskiej autobiografii

Tatiana Czerska | Starość (nie)wypowiedziana w późnej twórczości Julii Hartwig

BIOGRAFIE
Arleta Galant | „Życie a życie to jest duża różnica”. O biografiach Bronisławy Wajs – Papuszy

ROZBIORY
Dariusz Śnieżko | Historia pisana na własnej skórze

Małgorzata Stadnik | Autobiografizm jako cecha gatunkowa oraz komunikacyjna literatury popularnej na przykładzie twórczości Joanny Chmielewskiej

 


 

2013, nr 1 (1)

WSTĘP

Jerzy Madejski | Autobiografia. Gatunek – Dyskurs – Praktyka

TEORIE

Erazm Kuźma | Semantyka „kariery” w konstruktywizmie Niklasa Luhmanna a intymistyka, biografistyka i autobiografistyka

Paweł Wolski | Spłaszczenie autobiograficzne. O pewnym typie (akademickiej) lektury

EMANCYPACJE

Katarzyna Taborska | Niemieckie biografie chwili (1946–1948) – próba typologii narracji

 Brygida Helbig-Mischewski | Terapia i odmowa terapii – autobiograficzne narracje „postenerdowskie” lat ostatnich. Eugen Ruge i Marion Brasch

 Marian Bielecki | Dyskrecja i obsceniczność. Prolegomena do lektur Kronosa Witolda Gombrowicza

 MOJA KSIĄŻKA / LEKTURA AUTOBIOGRAFICZNA

Paweł Wolski | Autobiographical readings (Marta Wyka and German Ritz)

 Marta Wyka | Parę uwag o Kronosie

 German Ritz | Autobiografia jako alternatywa (przeł. Brygida Helbig-Mischewski)

SŁOWNIK PISARSTWA AUTOBIOGRAFICZNEGO

Dariusz Śnieżko | Pamiątka
 
ROZMOWA

„Moje widzenie rzeczywistości jest nieostre” (fragmenty spotkania autorskiego z Katarzyną Jakubiak)

FRAGMENTY AUTOBIOGRAFII

Henryk Bereska | Dzienniki (przeł. Mirosława Zielińska)

ROZBIORY

Erazm Kuźma | Świat w oczach nowego filozofa [Peter Sloterdijk, Kryształowy pałac. O filozoficzną teorię globalizacji, przeł. Borys Cymborowski, Warszawa 2011]

 Beata Małgorzata Wolska | Lęk przed wpływem i nowoczesna podmiotowość [Agata Bielik-Robson. Żyj i pozwól żyć. Rozmawia Michał Sutowski, Warszawa 2012]

Anna Godzińska | Koronkarki wspomnień [Anna Pekaniec, Czy w tej autobiografii jest kobieta? Kobieca literatura dokumentu osobistego od początku XIX wieku do wybuchu II wojny światowej, Kraków 2013]

Aleksandra Grzemska | „[…] mała apologia pro domo sua […]”. O Domu na Rozdrożu Ewy Bieńkowskiej [Ewa Bieńkowska, Dom na Rozdrożu, Warszawa 2012]

Tatiana Czerska | Płeć i wygnanie [Bożena Karwowska, Druga płeć na wygnaniu. Doświadczenie migracyjne w opowieści powojennych pisarek polskich, Kraków 2013]

Piotr Krupiński | Powieść jako zwierciadło przechadzające się po Lagerstrasse [Sławomir Buryła, Tematy (nie)opisane, Kraków 2013]

Julia Poświatowska | Intymne gry z pamięcią [Agnieszka Nęcka, Emigracje intymne. O współczesnych polskich narracjach autobiograficznych, Katowice 2013]