Rada Naukowa

Małgorzata Czermińska (Uniwersytet Gdański)

Alfrun Kliems (Humboldt-Uniwersität zu Berlin)

Bożena Karwowska (University of British Columbia)
Ewa Kraskowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Paweł Rodak (Uniwersytet Warszawski)
Jerzy Smulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
German Ritz (Universität Zürich)
Hayden White (University of California, Santa Cruz)