Recenzenci

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska, UMCS

Jun.-Prof. Dr. Anna Artwinska, Universität Leipzig

dr hab. Marian Bielecki, prof. UWr
prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, UWM
dr hab. Agnieszka Czyżak, prof. UAM
dr hab. Jan Galant,  prof. UAM
prof. dr hab. Barbara Gutkowska, UŚ
dr hab. Dorota Kozicka, UJ
prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak, UZ
prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz, UAM
dr hab. Magdalena Piekara, UŚ
dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR
prof. dr hab. Hanna Serkowska, UW
prof. dr hab. Jerzy Smulski, UMK
prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski, UŚ