Redakcja


Inga Iwasiów (US) / Jerzy Madejski (US) - redaktorzy naczelni
Brygida Helbig-Mischewski, Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Słubicach (UAM Poznań, Viadrina)
Natalia Aleksiun, Touro College, Graduate School of Jewish Studies (New York, USA)
Giovanna Tomassucci, Università di Pisa, Department of Philology, Literature and Linguistics (Pisa, Italy)
Agata Zawiszewska (US)
Paweł Wolski (US)
Aleksandra Grzemska, sekretarz redakcji