Numer bieżący

Aktualny numer "Autobiografii" do pobrania na wydawniczej platformie czasopisma.

 

Spis treści „Autobiografia” 2016, nr 2 (7)

WSTĘP

Jerzy Madejski, Muszla, biografia słowa, blizna

TEORIE

Artur Hellich, Niechęć do wyznawania. O kulturze autobiografii w Polsce

Martyna Pańczak, Walka o wizję świata. Ujawnienia diarysty Gombrowicza

Katarzyna Slany, Fantazmaty dziecięce w prozie autobiograficznej José Mauro de Vasconcelosa

EMANCYPACJE

Michalina Krytowska, Bio(geo)grafia kobieca – przestrzenny wymiar doświadczenia

Aleksandra Grzemska, Praktyki autobiograficzne Ewy Kuryluk

FRAGMENTY AUTOBIOGRAFII

Adrian Gleń, Ruiny i dobro bycia (wyimki z niecodziennika)

PRAKTYKI AUTOBIOGRAFICZNE

Hanna Serkowska, Zapiski z (przechodniości) bezradności

SŁOWNIK PISARSTWA AUTOBIOGRAFICZNEGO

Iwona Boruszkowska, Autopatografia

BIOGRAFIE

Katarzyna Szkaradnik, „Przyświecały mi pewne ideały...” Autokreacyjne strategie i pułapki we wspomnieniach i korespondencji Jana Wantuły

Agata Zawiszewska, Ludwik Krzywicki i kobiety

Małgorzata Stadnik, Od futbolisty do trenera. Relacyjność bohatera biografii piłkarzy

ROZBIORY

Sławomir Iwasiów, Cybernarcyzm


------------------------------------------------------------------

„Autobiografia” 2016, nr 1 (6)

Wstęp
Maciej Duda, (auto)biografie męskości/mężczyźni i autobiografie

Teorie
Filip Mazurkiewicz, Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego jako biofikcja o dojrzewaniu do męskości
Maciej Duda, (Auto)biografie jako narzędzie w rękach historyków (literatury)
Katarzyna Wojnicka, Otto Weininger: mizogin i profeminista?

Emancypacje
Tomasz Kaliściak, Trans-męskie migracje w Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza
Wojciech Śmieja, Prześniona rewolucja polskiej męskości – O „Sprzysiężeniu” Stefana Kisielewskiego
Błażej Warkocki, Rasowy kształt niemęskości. O Pamiętniku Stefana Czarnieckiego Witolda Gombrowicza

Fragmenty autobiografii
Ewa Kraskowska, Ksiądz Kaing-Ba, mój dziadek

Słownik pisarstwa autobiograficznego
Agata Zawiszewska, Naukowiec na kwerendzie. Listy Ludwika Krzywickiego z Londynu do żony

Praktyki autobiograficzne
Urszula Kluczyńska, „Głupio żeby tak oddać żonę…” - konstruowanie opieki i męskości przez starych mężczyzn opiekujących się swoimi przewlekle chorymi żonami
Przemysław Górecki, „O sobie, innym i Rudolfie, czyli Marian Pankowski i jego ulubiona figura biograficzna”

Biografie
Mateusz Skucha, „Niewieści Palladyn”. Biografia intelektualna pewnego feministy
Agata Siwiec, Kazimierz Rzepecki – idealista i mąż nieidealny Izabeli Moszczeńskiej

Rozbiory 
Joanna Szyszko-Trojanowska, Mężczyzna w oczach kobiety nowoczesnej – w świetle ankiety  „Bluszczu” (1932)